Freie Christengemeinde Flensburg e.V.
Freie Christengemeinde Flensburg e.V. 

Om os:

Fordi vi tror, at Bibelen har gyldighed for vores liv i dag, består vore gudstjeneste af forskellige former for tilbedelse, bøn og prædiken af Guds ord. Ikke alle er vant til at holde gudstjeneste på denne måde. Derfor vil vi gerne give dig nogle svar fra Bibelen.

Vore gudstjenester

Proklamationen af Guds Ord er det centrale tema i vore møder. "Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer." (Kol 3:16.)

I tilbedelse hædres Gud i sang og bøn. Vi kan se bort fra os og vore problemer og åbne os for tilstedeværelsen af Gud og hans gerninger.

Kor er korte sange,  hvor vi i lovsang og tilbedelse, ønsker at herliggøre Gud.

I bibelen læser vi ikke kun om sang i vores modersmål, men også om sang i ånden. Det er en sang på et Gud-sprog: "Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. (1 Kor. 14:15)

Løftede hænder er et udtryk for ønsket om Gud, og en selv-åbning for hans kærlighed og hans velsignelse". Løft dine hænder i helligdommen" (Sl 134,2).

Følelsen af glæde og begejstring udtrykkes nogle gange ved at klappe hænderne. Ikke kun munden, men også vore hænder bør give Gud Ære: "Alle folkeslag, klap i hænderne, bryd ud i jubelråb for Gud!" (Sl 47,2)

Til gudstjenesten efter 1 Kor  kap. 14 hører også de åndelige gaver i form af profeti og tungetale med udlægning. Begge er Åndens gaver, fra Gud til en person eller til hele kirken. Det kan være et ord til opbyggelse, formaning eller trøst: "Men Stræb efter åndelige gaver, men især det, at I kan profetere." (1. Kor 14:13)

Håndspålæggelse i forbindelse med bøn, bruger vi i overensstemmelse med at Jesus og hans disciple i forskellige situationer, også lagde hænderne på de syge og og bad om helbredelse eller velsignede mennesker med håndspålæggelse. "På den syge, skal de lægge hænder, så det vil gå bedre med dem.« (Mark 16:18)

Sommetider praktiseres fælles bøn, hvor hele menigheden beder for bestemte anliggender : "Efter alle bede sammen til Gud ... (ApG 4, 24)

 

Vores tro

 

Bibelen.

Vi tror, at Bibelen er guddommeligt inspireret og er Guds ufejlbarlige Ord til os mennesker. Vi tror på eksistensen af en treenig Gud, som viser sig tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.

Vi tror på jomfrufødslen, den stedfortrædende forsonings død, den legemlige opstandelse, en triumferende himmelfart og konstant forbøn af Herren Jesus Kristus og at han vi vende tilbage til jorden for at bortrykke hans kirke og fuldende alle ting.

 

Frelsen.

Vi tror på syndefaldet og forløsningen gennem Jesu Kristi blod som det eneste middel til at opnå personlig frelse, dette kaldes omvendelse og genfødsel er et værk af Helligånden og følger på grundlag af omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus.

Druckversion | Sitemap
© Freie Christengemeinde Flensburg eV